Культурно-мистецька освіта

Станом на 1 січня 2015 р. в області функціонує:

- 2 вищих навчальних заклади культури І-ІІ рівня акредитації;

- 37 ПСМНЗ (шкіл естетичного виховання).

У галузевих вищих навчальних закладах культури І-ІІ рівня акредитації навчається майже 622 студента (315-Чернігів, 307-Ніжин).

Забезпечують навчальний процес 320 викладачів. У 2015р. у ВНЗ культури було зараховано на І курс 174 студенти (Чернігів - 79, Ніжин – 95).

Працевлаштовані за спеціальністю - 51%, продовжили навчання – 47%.

Студенти протягом 2014 р. отримали перемоги в 11 Міжнародних, 30 Всеукраїнських, 13 обласних фестивалях та конкурсах. Студентські колективи брали участь у Міжнародних фестивалях у Франції, Польщі та Республіці Білорусь.

Мережа ПСМНЗ області збережена і налічує 37 шкіл естетичного виховання. В 2014 р. Бахмацький школі мистецтв було присвоєно ім’я Андрій Розумовського, Чернігівський дитячий музичній школі - ім’я Євгена Богословського.

Навчально-виховний процес у мистецьких школах області забезпечує 1061 викладач, з яких 728 мають повну вищу освіту, що складає 68,6% від загальної кількості педагогічних працівників.

На виконання планових завдань Програми «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки у 2014 році відкрито клас академічного вокалу у Бобровицькій школі мистецтв, класи кларнету та флейти у Бахмацькій та клас духових інструментів у Ічнянській школах мистецтв.

Загальний контингент учнів ПСМНЗ складає 8400 чол., що становить 9,35% від загальної кількості дітей шкільного віку. Упродовж останніх двох років він збільшився на 183 учні: в Куликівському, Козелецькому, Талалаївському районах, при цьому кількість учнів зменшилася у Чернігівському, Бобровицькому, Щорському, Сосницькому, Срібнянському районах.

Спостерігається значна диспропорція в охопленні мистецькою освітою школярів сільської і міської місцевості в Прилуцькому, Варвинському, Новгород-Сіверському районах.

Виконання типових навчальних планів у мистецьких навчальних закладах області забезпечено на 78,3%. Типові навчальні плани виконуються менше ніж на 50% в Ріпкинському та Ніжинському районах у зв’язку з недостатнім фінансуванням закладів.

Стратегічним завданням регіональної політики у сфері культурно-мистецької освіти залишається питання забезпечення закладів культури і мистецтва кваліфікованими кадрами.

Підвищення кваліфікації працівників галузі «Культура» області здійснює Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв).

На сьогоднішній день лише 29% спеціалістів культурно – мистецької сфери області мають вищу фахову освіту.

Більшість працівників, які працюють в галузі, не спроможні навчатися, тому підвищення кваліфікації є єдиною можливістю підвищити фаховий рівень.

Кількість працівників, що потребують підвищення кваліфікації постійно збільшується. Зокрема, у 2014 році потреба у підвищенні професійного рівня фахівців культурно – мистецької сфери області становить - 617 осіб, а у 2015 році - 800 осіб.

Задовольнити цю потребу Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури академії не має можливості, тому що головною причиною є фінансування програми в неповному обсязі.

Протягом 2010 - 2014 рр. 668 фахівців галузі не підвищили свою кваліфікацію, а Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури академії недоотримав 991 000, 00 грн.