Національно-культурні товариства Чернігівської області

З метою укріплення міжнаціональних взаємовідносин, патріотичного виховання молоді, формування гуманістичних ідеалів, зміцнення культурно-духовних зв’язків у Чернігівській області активно діє 24 національно-культурних товариства, які не тільки вирішують різні соціокультурні завдання, пов’язані зі своїм етносом, але й спрямовані на встановлення міжнаціональних контактів та опікуються задоволенням культурних потреб національних меншин.

За результатами перепису населення 2001 року на території Чернігівської області також проживають башкири, болгари, гагаузи, грузини, казахи, калмики, латиші, литовці, марійці, молдовани, мордва, осетини, румуни, таджики, татари, угорці, удмурти, узбеки, чуваші та представники інших національностей. Громадські об’єднання в області зареєстрували азербайджанці, ассирійці, білоруси, вірмени, греки, євреї, корейці, роми, росіяни, німці, поляки.

На сьогодні в області активно діють наступні національні товариства:

 1. Чернігівське обласне об’єднання єврейських общин та організацій, Чернігівська міська єврейська громада, Благодійний єврейський фонд «Хесед Естер»;
 2. Городнянська єврейська міська община;
 3. Єврейська громада міста Новгород-Сіверський;
 4. Міська єврейська громада, м. Борзна;
 5. Чернігівське міське товариство «Польська пристань»;
 6. Чернігівська обласна громадська організація ромів «Черген»;
 7. Чернігівська міська громадська організація Німецький культурний центр «Взаємодія»;
 8. Чернігівська організація Чернігівське міське національно-культурне товариство циган «Неве рома»;
 9. Прилуцька міська єврейська община;
 10. Ніжинське міське товариство греків ім. Братів Зосима;
 11. Чернігівська міська громадська організація «Романо дром»;
 12. Культурно-просвітницька спілка поляків м. Прилуки;
 13. Ніжинська міська єврейська община;
 14. Чернігівська міська громадська організація «Білоруське національно-культурне товариство «Сябри»;
 15. Городнянський Німецький культурний центр «Взаємодія»;
 16. Чернігівська міська громадська організація «Романи дума»;
 17. Чернігівська міська єврейська громада;
 18. Громадська організація «Вірменська община Чернігівської області»;
 19. Ніжинська міська громадська організація ассирійців «Атра»;
 20. Громадська організація «Конгрес азербайджанців Чернігівської області»;
 21. Громадська організація «Ніжинське грецьке братство «Христофора»;
 22. Ніжинська культурно-просвітницька спілка громадян польського походження «Астер»;
 23. Корейський культурний центр м. Чернігів;
 24. Єврейська громада міста Новгород-Сіверський.

Громадські організації національних меншин на постійній основі залучаються до проведення культурно-масових заходів, мистецьких акцій, які стосуються їх інтересів. З національно-культурними товариствами тісно співпрацює обласний навчально-методичний центр культури та мистецтв, що здійснює координаційну роботу, надає свої приміщення для проведення національних свят, інформує про міжнародні, всеукраїнські, обласні фестивалі та конкурси, надає практичну допомогу у підготовці та проведенні різноманітних заходів громадськими організаціями національних меншин. На сайті Департаменту відкрито рубрику Релігія  і Національності з інформацією про діяльність національних товариств.

При Департаменті культури у 2013 році створено Раду національних товариств, до складу якої входять голови національно-культурних товариств Чернігівщини. На засіданнях на обговорення виносяться питання підтримки і розвитку національних культур, що проживають на території області.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року №701 розроблено обласний план заходів щодо захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 04.02.2014 року №25.